Vedvarende energi

 

Feasibility studier

Vi laver feasibility studier, der afdækker økonomien i dit projekt eller din forretning, og udpeger de områder, der kræver særlig opmærksomhed for at sikre succes.


Bygherrerådgivning

I forbindelse med gennemførelse af projekter indenfor vedvarende energi, tilbyder vi støtte og rådgivning i alle projektets faser for at sikre en effektiv gennemførelse af projektet.


Projektudvikling

Vi anvender en faseopdelt udviklingsproces, der sikrer effektiv udvikling og realisering af dine projekter. Ved at afdække usikkerheder og løbende afstemme investeringen efterhånden som vidensniveauet øges, minimerer vi risikoen ved projektet.


Investeringsmuligheder

Vi har adgang til en portefølje af internationale projekter, og tilbyder investeringsmuligheder i disse. Derudover tilbyder vi at vurdere mulighederne i andre projekter. Vores primære erfaring er med kommercialisering af energiteknologier og nye grønne teknologier.

Vi har mere end 15 års erfaring på området - og et globalt netværk